AKYÜZNET SMS

Akyuznet.com.tr Kurumsal Toplu SMS Sistemi

0(372) 333 00 33

Müşteri Hizmetleri
Copyright © 2014 AKYÜZNET SMS, Öztek Haberleşme ad ve hesabına Elektronik Haberleşme(SMS) hizmeti vermeye yetkilidir.